Trang chủ Đồ Hoạ Vector logo thuế nhà nước file CorelDRAW, PNG, PSD tải miễn phí

Vector logo thuế nhà nước file CorelDRAW, PNG, PSD tải miễn phí

Thiên Hà Print 1728

Ngành thuế Việt nam với cơ quan thực hiện là  Tổng cục Thuế. Là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính có chức năng quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm:

  • Thuế
  • Phí
  • Lệ phí
  • Các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế)

Ngoài ra ngành thuế còn tham gia vào công tác quản lý thuế theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Cũng giống như các đơn vị nhà nước khác, ngành thuế cũng có logo biểu trưng riêng của mình. Các logo biểu trưng này không chỉ dùng để nhận diện mà còn dùng trưng bày tại văn phòng. Cơ quan thể hiện đặc điểm của ngành.

Nếu bạn đang cần tìm kiếm các logo vector thuế nhà nước. Để phục vụ công việc của mình thì đừng bỏ qua bài viết sau đây của chúng tôi nhé!.

Lịch sử ngành thuế Việt Nam

Là một bộ phận của ngành Tài chính, hơn 70 năm qua, ngành Thuế luôn nhận thức rõ nhiệm vụ. Chức năng của công tác thuế trong từng thời kỳ để ra sức phấn đấu và khắc phục mọi khó khăn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thu thuế đi liền với nuôi dưỡng nguồn thu. Tuy nhiên trước khi có được một ngành thuế lớn mạnh như hiện nay. Thì ngành thuế cũng trải qua một quá trình dài xây dựng và phát triển ngành. Hãy cùng ngược dòng lịch sử một chút để nhìn lại sự ra đời của ngành thuế Việt nam nhé.

Năm 1946 Chính phủ đã ban hành sắc lệnh số 27/SL đặt ra Sở Thuế quan và thuế gián thu. (trực thuộc Bộ Tài chính). Tuy nhiên lúc này vẫn có những hoạt động chung với ngành hải quan. Để tách biệt với ngành hải quan. ngày 25/3/1946 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành nghị định số 210-TC thành lập Thuế trực thu Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính). Nhằm tách biệt 2 cơ quan là Thuế và hải quan. Từ đó ngành thuế có có nhiệm vụ nghiên cứu, đề nghị thi hành và kiểm soát các công việc liên quan. Đến các loại thuế trực thu (thuế điền thổ, thuế thổ trạch, thuế môn bài, thuế lương bổng, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp).

Đến năm 1951, Chính phủ đã ban hành hệ thống chính sách thuế thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp. Sau đó thành lập Vụ Thuế Nông nghiệp nhằm xây dựng và tồ chức chỉ đạo. Quản lý thu thuế nông nghiệp tại các địa phương trên cả nước với một hệ thống tổ chức ngành thuế công thương nghiệp bao gồm:

+ Ở trung ương: Tổng cục Thuế (Trực thuộc Bộ Tài chính).

+ Ở tỉnh: Cục thuế.

+ Ở tuyến có hoạt động xuất nhập khẩu lớn: Chi sở thuế xuất nhập khẩu.

+ Ở huyện, thị xã: Chi Cục Thuế

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-4-1975 đến năm 1980. Ngành thuế Việt Nam được thống nhất chế độ thu trong cả nước. Trong xí nghiệp quốc doanh thì áp dụng chế độ thu quốc doanh và trích nộp lợi nhuận…

Ngày 7/8/1990, Ngành thuế nhà nước được tổ chức qua 3 cấp từ tổng cục thuế. Cục thuế đến chi cục thuế. Được xác định rõ quyền hạn trách nhiệm và sự phân công cụ thể hợp lý giữa cơ quan thuế ngành dọc. Cấp trên và chính quyền từng cấp trong tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế chung cả nước. Và trên địa bàn lãnh thổ theo nguyên tắc song hành lãnh đạo.

 Năm 1990 cũng là năm Quốc hội thông qua 3 Luật thuế. (Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức) tạo ra sự bình đẳng nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế.

Tiếp tục với đó, đến nay Nhà nước tiếp tục ban hành các sắc thuế phù hợp. Thật sự đi vào cuộc sống, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước. Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường. Có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. 

Ý nghĩa logo thuế nhà nước

Logo thuế nhà nước được thiết kế tổng thể trong hình tròn màu đỏ. Ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho ngành thuế của nhà nước Việt Nam. Hoạt động phục vụ vì lợi ích của đất nước.

Ở dưới ngôi sao là dòng chữ THUẾ NHÀ NƯỚC được in hoa nổi bật thể. Hiện rõ vai trò của ngành, tên gọi của ngành.

Hai bên là cách điệu của bông lúa bao bọc lấy ngôi sao, phía dưới dòng chữ THUẾ NHÀ NƯỚC. Là hình ảnh bánh răng cưa công nghiệp. 2 hình ảnh này đại diện cho 2 ngành nghề và tầng lớp lao động đóng góp chính vào nguồn thu thuế nhà nước là nông nghiệp và công nghiệp.

Về màu săc, vector logo thuế nhà nước sử dụng 2 màu vàng và đỏ. Nguyên bản như màu cờ của nước Việt Nam, thể hiện bản sắc Việt Nam 

Link dowload logo thuế file vector miễn phí

Download file PDF

Như vậy, bài viết đã chia sẻ những thông tin về lịch sử ngành thuế cũng như ý nghĩa vector logo thuế nhà nước. Hy vọng những thông tin này cùng với các tệp tin vector mà chúng tôi cung cấp. Trong bài viết sẽ giúp bạn hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Mới nhất