Trang chủ WiKi Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất 2021

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất 2021

Thiên Hà 1116

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là bản được các đảng viên sinh hoạt. Tại nơi cư trú sử dụng để kiểm điểm lại công tác đảng trong suốt một năm công tác của mình. Chính vì thể Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2021 cần đảm bảo các thông tin.

Lý lịch của đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Các mối quan hệ tại nơi cư trú của đảng viên một cách rõ ràng, trung thực bởi trên thực tế. Vấn đề sai phạm vẫn xảy ra không chỉ đối với Đảng viên. Mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết bản kiểm điểm đảng viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cơ bản để bạn có thể hoàn thành. Một bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú một cách chuẩn không cần chỉnh nhất

Khi nào thì cần viết bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?

Trước hết, đối với Đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng. Quy định của Điều lệ Đảng thì mỗi Đảng viên đều phải viết bản kiểm điểm cá nhân. Để nhận thức được những ưu điểm, các sai phạm và những hạn chế. Khuyết điểm không đáng có của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Cho nên thông thường thì không phải đảng viên nào cũng cần viết bản kiểm điểm. Mà chỉ đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng. Quy định của Điều lệ Đảng thì đều phải viết bản kiểm điểm đảng viên.

Bản kiểm điểm là hình thức nhìn lại để nhận thức được những ưu điểm. Các sai phạm và những hạn chế, khuyết điểm của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng. Nhà nước và xã hội.

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019. Thì các Đảng viên trong toàn Đảng đều phải làm kiểm điểm phê bình và tự phê bình ngoại trừ một số trường hớp đặc biệt sau

+ Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

+ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

Do đó, các mức độ kiểm điểm của đảng viên theo quy đinh là kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Kiểm điểm với cấp trên ở các cấp như. Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên. Hay cao hơn nữa là kiểm điểm trước  Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên. Ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

Tham khảo: Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2021 trong Quân đội

MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2021

Kính gửi: – Chi bộ …

– Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 – Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

–  Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác. Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bảo lụt… làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 2017, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm 2021

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm 2021

Đảng viên kiểm điểm

………………

Xem thêm: Mẫu bản tường trình mới được sử dụng nhiều nhất 2021

MẪU 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi: – Chi ủy chi bộ ………………

– Đảng ủy xã, phường ………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng: ………………………………………. Ngày chính thức: …………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………..

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

………, ngày…..tháng…..năm…..
NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘ

 

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

LINK TẢI MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2021: TẠI ĐÂY

Tất cả những thông tin về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2021. Được cung cấp trong bài viết có thể áp dụng được nhiều trường hợp khác nhau. Các bạn chỉ cần điền vào đó thông tin phù hợp với bản thân là đã có thể tự mình soạn một mẫu bản kiểm điểm đúng với quy định của Đảng. Chúc các ban thành công

Mới nhất