Trang chủ WiKi Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 của Tổng phụ trách

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 của Tổng phụ trách

Thiên Hà 2147

Bản kiểm điểm Đảng viên Tổng phụ trách cuối năm 2021. Là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho cá nhân đang đảm nhận vai trò làm Tổng phụ trách đội tại các trường học. Các cung văn hóa, nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống. Những khuyết điểm còn tồn tại để đưa ra phương hướng khắc phục cho năm tới. Để tự kiểm điểm lại bản thân mình sau thời gian công tác trong hàng ngũ của Đảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 của Tổng phụ trách tại đây :

Vai trò của đảng viên tổng phụ trách trong thời kỳ mới

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đến nay đã trải qua 70 năm rèn luyện. Phấn đấu và trưởng thành, ngày càng nhiều đội viên trở thành con ngoan trò giỏi. Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ dưới sự dẫn dắt của các đảng viên. Giáo viên tổng phụ trách là những người anh, người chị là chỗ dựa tinh thần cho lớp lớp đội viên noi theo.

Đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển. Nhu cầu vật chất, tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. Do đó đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục. Rèn luyện cho những chủ nhân tương lai của nước đất nước.

Trước tiên những đảng viên, giáo viên tổng phụ trách cần phải thực sự yêu nghề, mến trẻ. Phải yêu thương quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tạo cho trẻ một chỗ dựa tinh thần. Góp phần định hướng đúng đắn con đường trở thành người có ích của trẻ. Đồng thời phát hiện tài năng của các em, từ đó định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em phát triển.

Xem thêm:  Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2021 trong Quân đội 

Tiếp đến là lòng nhiệt tình, sự say mê công tác Đội và công tác xã hội. Có ý thức đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, luôn tạo niềm tin cho mọi người bằng cách luôn tự khẳng định mình. Đây chính là yếu tố cần thiết đối với người giáo viên tổng phụ trách Đội trong giai đoạn hiện nay.

Để đảm bảo được vai trò cao cả của mình, những người đảng viên. Giáo viên tổng phụ trách cần khẳng định được phẩm chất, đạo đức của mình. Đồng thời phải nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xác định được mục tiêu, phấn đấu và định hướng cho Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh học tập. Rèn luyện, phấn đấu để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tư duy, cách nhìn, cách đánh giá tạo cho trẻ thêm hứng thú khi tham gia vào các hoạt động.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021

của Tổng phụ trách mới nhất

ĐẢNG BỘ XÃ………………………

Chi bộ: Trường………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:                                                                                       Ngày sinh:

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác:

  1. Về tư tưởng chính trị

– Nêu lên lập trường chính trị của bản thân. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác, làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

  1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”.

– Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân thành và trung thực không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, không xa hoa lãng phí nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính.

  1. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

– Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất ý kiến cải tiến

– Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

  1. Về tổ chức kỷ luật

– Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành,

– Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành.

  1. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

  1. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ..

– Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

  1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quá trình công tác về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Ký, ghi rõ họ tên 

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

– Ưu diểm:…………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:……………………………………………………………………

2.Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

– Đảng viên đạt mức:…………………………………………………………..

– Số phiếu:…………………………………………………………………………

T/M CHI BỘ
Bí thư
T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Xem thêm: Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, giáo viên năm 2021

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 của Tổng Phụ trách, hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn có thêm thong tin để hoàn thiện cho bản kiểm điểm của riêng mình một cách chính xác và khách quan nhé !

Mới nhất