Trang chủ WiKi Dowload mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 mới nhất

Dowload mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 mới nhất

Linh Nguyễn 1265

Thời điểm cuối năm là thời điểm mà các đảng viên cần viết bản kiểm điểm để nhìn lại hành trình một năm phấn đấu học tập làm việc của mình. Tuy nhiên bạn lại chưa biết làm thế nào để viết một bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 đúng chuẩn. Bài viết sau đây sẽ gợi ý cho các bạn, hãy cùng theo dõi nhé!

Link tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 file doc

 

Link tải file PDF mới nhất 2020 dành cho đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 thông dụng

ĐẢNG BỘ XÃ …….                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG ………                                          …….., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:Nguyễn Văn A               Sinh ngày: …………………………………………..

Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày …………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền(đoàn thể): …………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..

  1. Ưu điểm, kết quả công tác
  1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định đối với đường lối của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành các chủ trường của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức mọi lúc mọi nơi, phán đấu sống làm việc học tập theo gương bác hồ vĩ đại, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.

– Bản thân thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

  1. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học với tinh thần trách nhiệm cao nhất

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

-Luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

  1. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức, vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.

– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

  1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh

– Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến phê bình và tự phê bình, trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp

– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.Tiếp tục đề cao tinh thần phê và tự phê làm trong sạch đội ngũ đảng viên

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao

  1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Ký và ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…tháng…năm….

T.M CHI ỦY

Bí thư

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………..

………………, ngày…tháng…năm…

T.M ĐẢNG ỦY

 Xem thêm: Bản kiểm điểm Đảng viên Tổng phụ trách

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020. Dành cho mọi đối tượng đảng viên, các bạn có thể tham khảo trước khi hoàn thành một bài viết ấn tượng cho riêng mình. Chúc các bạn thành công 

Mới nhất