Trang chủ WiKi Mẫu bản cam kết, mẫu giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021

Mẫu bản cam kết, mẫu giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021

Thiên Hà 4293

Bản cam kết là gì, được dùng khi nào, có giá trị ra sao. Cách viết một bản cam kết như thế nào? Mẫu bản cam kết, mẫu giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021 có gì khác. So với những năm trước đó, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Bản cam kết, giấy cam kết là gì?

Giấy cam kết hay biên bản cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết. Với những nội dung và điều khoản được 2 bên thống nhất và thỏa thuận sẽ thực hiện đúng. Nội dung bản cam kết sẽ là một bằng chứng về việc thực hiện cam kết của bạn với công ty. Cũng như thời gian bạn làm việc tại công ty. Đảm bảo thỏa thuận hai bên được thực hiện đúng.

Trong trường hợp một bên không thực hiện đúng nội dung. Trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi thỏa thuận xong bản cam kết. Các bên liên quan sẽ ký vào chia thành 2 bản mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Giấy cam kết chỉ có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết. Đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

Xem thêm: Mẫu bản tường trình mới nhất

Khi nào thì cần sử dụng các mẫu bản cam kết, giấy cam kết?

Giấy cam kết (Bản cam kết) là loại văn bản được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày với nhiều hình thức khác nhau:

Giấy cam kết hay bản cam kết cũng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực lao động  việc làm trong các trường hợp.

– Doanh nghiệp cử cán bộ đi học tập nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài. Yêu cầu người được cử cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc. Nếu vi phạm cam kết sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng

– Doanh nghiệp, trường học tuyển người vào đào tạo nghề yêu cầu người học nghề. Ký cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải làm việc cho doanh nghiệp;

– GIấy cam kết cũng được các doanh nghiệp sử dụng để yêu cầu người lao động. Mới được tuyển dụng cam kết chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, mẫu bản cam kết còn được sử dụng trong doanh nghiệp khi mua bán sản phẩm. Với người tiêu dùng sẽ có các cam kết bảo hành, cam kết thanh toán

Khi vay ngân hàng hoặc vay tiền cá nhân sẽ có cam kết trả nợ,….

Cam kết tài sản chung vợ/chồng, cam kết bảo lãnh nhân sự. Cam kết trách nhiệm xây dựng cải tạo nhà ở, cam kết an toàn thi công, cam kết thực hiện nội quy học sinh…

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

Cách viết một mẫu bản cam kết, mẫu giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021

 

Mặc dù có rất nhiều hình thức cam kết xong chung quy lại loại hình văn bản này có một mẫu số chung như sau:

Tiêu ngữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 Bản cam kết về việc…

Chúng tôi là:  Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như

Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.

Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân. Hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan

 Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.

Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.

 Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

Nội dung bản cam kết: Ghi rõ Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết. Đề nghị khác của cá nhân hoặc đơn vị. Trong phần này Người cam kết phải thể hiện rõ quan điểm của mình và có tính xác thực cao. Đồng thời cũng phải ghi rõ nếu như vi phạm bất cứ điều khoản thì phải chịu trách nhiệm như thế nào theo nội quy. Quy chế của doanh nghiệp. Đây là yêu cầu bắt buộc và cũng là lẽ tất nhiên khi người lao động không tuân thủ những điều khoản đã thống nhất, cam kết.

Ví dụ:

  • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước
  • Thực hiện nghĩa vụ với người lao động, cam kết chấp hành nội quy công ty
  • Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân
  • Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào
  • Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Một số mẫu bản cam kết, giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ……………………………….

Tên tôi là:…………..…………..…………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..…….

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….…………………………………………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………..…

Nơi làm việc :…………………………….. Chức vụ :…………………….

Trình độ: …………………………… Chuyên ngành: …………….………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………….……….

Tôi cam kết các nội dung sau đây :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty .

…………., ngày …… tháng …… năm……….

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………………………………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..……………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………….Ngày cấp: ………………..Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:…………………………………………………………………………..

Nơi làm việc(nếu có): …………………….…………………….……………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..…………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..………………………

2………………….………………..……………………………………..………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy cam kết chấp hành nội quy công ty

CÔNG TY: ………….. PHÒNG: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổng Giám Đốc công ty ……………………………………………………………………

Tôi tên: …………………………………………………………… Sinh ngày ……. tháng …… năm …….

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………….Điện thoại: ………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….Cấp ngày ………tháng ……..năm ………Tại: …………………………….

Qua trao đổi với phòng Nhân sự Công ty …………………. về các thủ tục trước khi nhâṇ việc tại Công ty. Tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định sau với chức danh: ………….

thuộc bộ phận: …………….Mức lương: ………………………………………………………………………

Đọc, hiểu và chấp hành đúng nội qui, quy chế của Công ty đề ra. Tuyệt đối tuân thủ theo sự phân công, bố trí công viêc̣ của Công ty.

Tất cả các hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ liên quan tôi đã nộp đều có chứng nhận của các cơ quan chức năng. Nếu bị Công ty đối chiếu và phát hiện ra sự gian dối, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp thuận buộc thôi việc dù bất cứ thời gian nào.

Không hút thuốc tại nơi làm việc, khu vực phân xưởng sản xuất.

Không uống rượu bia hoặc chất kích thích trước và trong giờ làm việc.

Không tổ chức gây gỗ, đánh nhau trong và ngòai công ty.

Không được bấm thẻ hộ cho các đồng nghiệp khác. Phải bấm thẻ khi ra vào làm việc tại công ty.

Không mang bánh kẹo hay bất cứ tài sản nào khác ra khỏi công ty.

Không đi muộn về sớm, không vắng măṭ mà chưa được sự đồng ý chấp nhận của cấp quản lý. Không nghỉ không phép 5 ngày cộng dồn trong tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm.

Trong giờ làm viêc̣ không tự ý bỏ vị trí làm việc, luôn túc trực thường xưyên tại vi trí

phân công và cố gắng hoàn thành nhiêṃ vụ được giao.
Không mang vũ khí, hóa chất độc hại, chất dễ cháy vào công ty.

Trong thời gian 1 tuần học việc tại công ty (tính từ ngày nhận việc), nếu tôi xin nghỉ hoặc tự ý bỏ việc thì sẽ không được tính công, trả lương.

Trong thời gian làm việc tại Công ty phải mặc đồng phục, đội nón, mang thẻ tên, mang khẩu trang, cắt ngắn móng tay, không đeo nữ trang, đồng hồ.

Nếu công ty xét thấy thời gian thử việc không đạt yêu cầu thì sẽ thông báo cho thôi việc bất kỳ lúc nào hoặc nếu hết hạn thử việc nhưng do tình hình thay đổi, tạm thời chưa tuyển dụng chính thức, sẽ tình nguyện nghỉ việc mà không đòi hỏi bất cứ khỏan phụ cấp nào.

Sau khi hết hạn thử việc được công ty chính thức tuyển dụng, nếu chưa thể đáp ứng kịp yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi, sẽ chấp hành vô điều kiện việc chuyển công tác hoặc thôi việc.

Sẽ bị buộc thôi việc nếu tiết lô bí mật sản xuất, kinh doanh và nội bộ của nơi mình đang làm việc dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuyệt đối trung thực và nhiệt tình với công việc được giao. Không gây thiệt hại ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và uy tín của công ty.

Công ty hòan tòan không thu bất kỳ khỏan lệ phí nào từ ứng viên. Nếu có trường hợp nào xảy ra vui lòng báo về phòng Quản lý Nguồn Nhân lực để được xử lý.

Trong thời gian làm việc, nếu tôi không hòan thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm các qui định trên gây thiệt hại cho công ty thì tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ tôi sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc và bồi hòan thiệt hại (nếu có).

…….., ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI CAM KẾT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Mẫu cam kết đảm bảo an toàn thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO AN TOÀN THI CÔNG

Kính gửi: – UBND …

– Phòng Quản lý đô thị
Tên tôi là: ………….
Số CMND: ……….. do …………. cấp ngày …/…/…
Thường trú tại:
Là chủ đang sử dụng công trình:
Tôi đã có đơn gửi UBND ……., Quận ……, xin phép xây dựng số: ……………. Với nội dung:

Diện tích xây dựng: Số tầng:

Chiều cao: + Tầng 1:

+ Tầng 2:

+ Tầng 3:
+ Tầng tum:

Kết cấu công trình:

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên, gia đình tôi xin cam kết:

Thực hiện đúng nội dung giấy phép: Không trổ cửa sổ, cửa đi, cửa thoáng sang các hộ liền

kề gây bất tiện

Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động

và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong

quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành

Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi xin chịu trách

nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định

Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm

hoàn toàn theo quy định pháp luật.

UBND …. (Ký tên, đóng dấu)

Chủ công trình (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu cam kết giữa hai hộ gia đình về đảm bảo an toàn xây dựng nhà liền kề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

(V/v xây dựng cải tạo nhà ở)

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân …………………. – Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là:……………………………………………………………………. Sinh ngày:……………………..

và vợ là:……………………………………………………………………….Sinh ngày:……………………..

Số CMND: ……………………………… do Công an cấp ngày………./…… /……….

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ đang sử dụng công trình……………………………………………………………………………..

Tôi và gia đình đã có đơn gửi UBND phường………………………,quận…………………….,

xin phép xây dựng nhà số:……………………………………………………… ………………………………….

Với nội dung:

– Diện tích xây dựng: ……………..m2; Số tầng:………………

– Chiều cao:……………….. Tầng 1:………., Tầng 2:………., Tầng 3:……….., Tầng tum:……..

– Kết cấu công trình:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên, gia đình tôi xin cam kết:

1/ Thực hiện đúng nội dung giấy phép: Không trổ cửa sổ, cửa đi, cửa thoáng sang các hộ liền kề gây bất tiện.

2/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành.

4/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, gia đình tôi xin

chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định chung.
Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi và gia đình

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.
……………, ngày…..tháng …. năm ………

Xác nhận UBND phường…………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Chủ công trình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản cam kết thực hiện nội quy học sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC ………………

Thực hiện điều lệ trường phổ thông và nội quy học sinh trường …………………………………..

Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường …………………………….

Năm học: ……………………………………………………………………………………………………………….

Tên em là: ……………………………………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp: …………….

Trường: ………………………………………………………………………………

Xin cam kết các nội dung sau:

1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, không ra khỏi trường trong suốt buổi học (học sinh đến muộn không được vào trường). Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có giấy xin phép của phụ huynh hoặc phụ huynh trực tiếp gọi điện cho GVCN (trong trường hợp đột xuất, nếu tiếp tục nghỉ sang ngày hôm sau phải viết giấy xin phép). Trung thực trong thi, kiểm tra và các sinh hoạt khác.

2. Chấp hành tốt quy định của Pháp luật về: Giao thông đường bộ; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

3. Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi. Đoàn kết, thân ái và giúp đỡ những người xung quanh.

4. Có ý thức tốt trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Thực hiện ứng xử có văn hóa. Tích cực tham gia xây dựng cảnh quan trường lớp ngày một khang trang, sạch đẹp.

5. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động phong trào khác của nhà trường…..

6. Trang phục, đầu tóc phải gọn gàng phù hợp với tác phong của học sinh.

Không được: nhuộm tóc, sơn móng chân, móng tay, để móng tay dài quá 2mm, mang đồ trang sức có giá trị đến trường, hút thuốc lá, uống rượu bia, đánh bài bạc, vứt rác bừa bãi; học sinh nam không được để tóc dài, cắt tóc trọc, đeo khuyên tai, vòng tay, mặc quần thủng gối, quần có nhiều hơn 4 túi; học sinh nữ không được bôi son, đánh phấn, uốn tóc,

không được mặc quần áo bó, quần tất hoặc áo không cổ đến trường. Trong các ngày thực hiện mặc đồng phục và ngày lễ phải thực hiện sơ vin.

7. Nghiêm cấm: Học sinh tham gia đánh nhau, gây rối trật tự trong và ngoài nhà trường; tàng trữ hung khí, vũ khí, vật liệu nổ.

8. Nghiêm cấm: Tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực, lưu truyền văn hóa phẩm độc hại; phát tán hình ảnh không lành mạnh lên mạng Internet; sử dụng điện thoại di động và các phương tiện thu phát truyền tin khác trong giờ học và các hoạt động giáo dục; mang đồ ăn, thức uống lên khu vực lớp học và sân trường.

9. Nghiêm cấm: Học sinh lợi dụng truyền bá những nội dung trái pháp luật trong nhà trường; tự ý tổ chức đi chơi picnic, dã ngoại, leo núi, tắm hồ ao, sông suối.

10. Học sinh vi phạm những nội dung trên tùy mức độ sẽ bị xử lý kỉ luật theo điều lệ trường

Nếu vi phạm một trong những nội dung trên em xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước nhà trường.

…………., ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết đã chia sẻ những mẫu bản cam kết, giấy cam kết chuẩn mới nhất 2021 mới nhất do chúng tôi tổng hợp được. Căn cứ vào các mục đích mà các bạn có thể tự viết cho mình một bản cam kết chuẩn và chỉ cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp. Chúc các bạn thành công

Mới nhất