Trang chủ WiKi Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, C21

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, C21

Thiên Hà Print 3529

Khi mua hàng, bạn thường thấy các phiếu xuất kho. Ý nghĩa của mẫu giấy này là gì. Cách tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21 như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Trước khi tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21. Các bạn cũng nên biết đây là loại giấy gì?

Mẫu phiếu xuất kho là ghi chép về tất cả thông tin về hàng hóa, xuất kho, số lượng, ngày tháng. Mẫu có đầy đủ thông tin của người nhận hàng, của người xuất hàng hoặc chủ hàng.

Mục đích của tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21

 • Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho. Cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp
 • Đảm bảo cho việc phân phối hàng hóa diễn ra ổn định. Không bị xáo trộn vì thừa hay thiếu hàng hóa.
 • Làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.
 • Quy trình quản lý kho hàng khoa học với các thao tác được thống nhất. Sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo an toàn khi bảo quản hàng hóa. Tận dụng mọi cơ sở vật chất hiệu quả, giảm gánh nặng chi phí đầu tư, giúp tăng doanh thu một cách bền vững, lâu dài.
 • Kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. Quy trình quản lý kho hàng chặt chẽ, khoa học. Sẽ giúp loại bỏ những lỗ hổng làm thất thoát hàng hóa. Tránh được những hậu quả khó lường về tài chính do mất mát, hư hỏng hàng hóa.

Xem thêm: Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 48, 133, 200

Lưu ý khi viết mẫu xuất kho như thế nào?

Sau khi các bạn tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21 về thì. Cũng cần biết cách biết như thế nào là đúng. Bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Góc bên trái của Phiếu xuất kho

Phần này các bạn cần ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá. Cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ:

 • Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận)
 • Số và ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập

Tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp mà có thể lập phiếu xuất kho thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Loại phiếu này sau khi lập xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong . Chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

Tham khảo: Mẫu đơn đề xuất tăng lương chuẩn 2021

Tiếp đến, sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ. Ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

 • Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
 • Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.
 • Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Cách viết nội dung trên phiếu xuất kho

Bạn cần nắm rõ những nội dung cần điền sau khi tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21 về. Cụ thể cách viết như sau:

Đối với cột chữ A, B, C, D

 • Phần cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
 • Phần Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
 • Phần Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
 • Phần Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21 Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-VT

1/ Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01

Đơn vị:……………….Mẫu số 01 – VT
Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày….tháng….năm ……. Nợ …………………….
             Số: ……………………………Có …………………….

 

– Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………

– Theo ……………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ………………………

Nhập tại kho: …………………………………….địa điểm………………………………………

 

STên, nhãn hiệu, quy cách,ĐơnSố lượng
Tphẩm chất vật tư, dụng cụvịTheoThựcĐơnThành
Tsản phẩm, hàng hoásốtínhchứng từnhậpgiátiền
ABCD1234
Cộngxxxxx

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………………………

 

 Ngày … tháng…  năm…
 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ khoKế toán trưởng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận
có nhu cầu nhập)
                              (Ký, họ tên)

 

2/ Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 02

Phiếu xuất kho theo Thông tư 200

 

Đơn vị:……………….

 

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: ……………………………..Có …………………….

 

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………….

 

STên, nhãn hiệu, quy cách,ĐơnSố lượng
Tphẩm chất vật tư, dụng cụ,vịYêuThựcĐơnThành
Tsản phẩm, hàng hoásốtínhcầuxuấtgiátiền
ABCD1234
Cộng
xxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………

 

                                            Ngày …. tháng ….năm…
 
Người lập Người nhận Thủ khoKế toán trưởng Giám đốc
phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Phiếu xuất kho theo Thông tư 133 (dùng cho DN nhỏ và vừa)

 

Đơn vị:……………….

 

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
             Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: ……………………………..Có …………………….

 

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………….

 

STên, nhãn hiệu, quy cách,ĐơnSố lượng
Tphẩm chất vật tư, dụng cụ,vịYêuThựcĐơnThành
Tsản phẩm, hàng hoásốtínhcầuxuấtgiátiền
ABCD1234
Cộng
xxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………

 

                                            Ngày …. tháng ….năm…
 
Người lập Người nhận Thủ khoKế toán trưởng Giám đốc
phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3/ Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu C21

Đơn vị:……………………….Mẫu số C21 – HD
Bộ phận:…………………….. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
Mã ĐV có QH với NS:……….. ngày 30/03/2006  của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
Số: …………………….Có …………………….

– Họ tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………..

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………………..

 

Số

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,  phẩm chất vật tư, dụng cụ              sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn vị

tính

Số lượngĐơn

giá

Thành

tiền

Yêu cầuThực

xuất

ABCD1234
 
Cộng
xxxxx 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………

Số chứng từ kèm theo:………………………………………………………………..

 Ngày… tháng … năm …
Người lập

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởngThủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Hoặc phụ trách bộ phận)

(Ký, họ tên)

Đối với cột số

 • Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
 • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
 • Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
 • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
 • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Địa chỉ: In phiếu thu, phiếu chi / Thiết kế miễn phí lấy ngay

Trên đây là một số lưu ý khi bạn tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021 mẫu 01, 02, c21 và cách viết chuẩn xác nhất. Hy vọng, các bạn sẽ không gặp phải những vướng mắc trong phần thủ tục hành chính.

Mới nhất